POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR PERSONALE

Confidențialitatea datelor este extrem de importantă pentru Bianca Interior Design SRL și ne dorim să fim cât mai transparenți și deschiși în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, am adoptat politica conform căreia se definește modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră personale.

Operatorul datelor cu caracter personal

Bianca Interior Design SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați iar acesta răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protectia datelor: articolul 6 paragraful 1 alineatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal).

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul BiancaInteriorDesign. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei BiancaInteriorDesign. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific.

Suntem parteneri Microsoft Clarity și Microsoft Advertising pentru a analiza modul în care consumatorii interacționează cu site-ul nostru prin metrici de comportament, hărți termice și înregistrări video sesiuni utilizatori și pentru a îmbunătăți și marketiza produsele și serviciile noastre. Datele de utilizare ale site-ului sunt înregistrate folosind module cookies principale sau terțe și alte tehnologii de urmărire pentru a determina popularitatea produselor și serviciilor, dar și prezența online. În plus, folosim aceste informații pentru optimizarea site-ului, scopuri de securitate și antifraudă, dar și marketing. Pentru mai multe informații despre politica Microsoft de colectare și folosire a datelor, vizitează Microsoft Privacy Statement.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal colectate de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Unde se stochează datele?

Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate.

În cazul transferurilor de date în afara SEE, SC Somproduct SRL va utiliza clauzele contractuale standard și Privacy Shield ca garanții pentru țările care duc lipsă de o decizie privind caracterul adecvat al protecției din partea Comisiei Europene.

Veți primi oferte comerciale?

În conformitate cu alegerile făcute de dumneavoastră, vom putea folosi datele de contact pentru a vă trimite oferte comerciale, prin e-mail, poștă sau telefon.

Drepturile dumneavoastră!

Dreptul la acces

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta BiancaInteriorDesign care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate

De fiecare dată când BiancaInteriorDesign vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obtineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră către dumneavoastră sau către o altă adresa. Acesta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe BiancaInteriorDesign, puteți să vă actualizați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de BiancaInteriorDesign, cu excepția următoarelor situații:

 • aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți
 • aveți o comandă deschisă care nu a fost expediată sau doar parțial expediată
 • aveți o datorie neplătită către BiancaInteriorDesign
 • dacă există bănuială sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani
 • dacă ați efectuat o achiziție, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim

Aveți tot dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în BiancaInteriorDesign.

BiancaInteriorDesign nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a vă opune marketingului direct

Aveți tot dreptul de a vă opune marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Când doriți, vă puteți dezabona de la marketingul direct prin urmatoarele mijloace:

 • urmând instrucțiuni din fiecare e-mail de marketing
 • modificând setările contului dumneavoastră BiancaInteriorDesign
 • solicitând acest lucru către serviciul nostru de clienți

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați ca BiancaInteriorDesign să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în BiancaInteriorDesign, acesta va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
 • dacă afirmați ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, BiancaInteriorDesign trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
 • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • dacă BiancaInteriorDesign nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că BiancaInteriorDesign vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere (ANSPDCP).

Controlorul datelor personale

Bianca Interior Design SRL, cu sediul social în Bd. Metalurgiei, nr.132, loc. Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14405/2019 , cod fiscal 41812315.

Telefon: 0740222180 – E-mail: contact@biancainteriordesign.ro